مدرسه دیابت گابریک

عضو فدراسیون بین المللی دیابت

انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک، یک سازمان مردم نهاد (NGO) فعال در زمینه آموزش دیابت می باشد که در سال ۱۳۸۶ با مجوز وزارت کشور فعالیت خود را آغاز نمود.
این مجموعه مردمی، که عمده پرسنل آن را افراد مبتلا به دیابت نوع یک تشکیل می دهند، مبتکر مدل آموزشی مدرسه دیابت در کشور بوده و تا کنون بیش از یکصدهزار فرد مبتلا به دیابت را در سراسر کشور تحت مشاوره و آموزش دیابت قرار داده است.

سمینار دیابت