ساختار آموزشی مدرسه دیابت گابریک

انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک از بدو تاسیس در سال ۱۳۸۵، آموزش کلیه ذینفعان اعم از افراد مبتلا به دیابت، خانواده های آنان و جامعه پزشکی و پیراپزشکی را مدنظر داشته است.

دراین میان آموزش پزشکان و پیراپزشکان محترم، به عنوان اولین خط مواجه بیماران در تشخیص و مدیریت دیابت، از اهمیت ویژه ای برخوردار است! با توجه به پویایی علم پزشکی و تغییرات مداوم دستورالعمل های تشخیص و مراقبت از دیابت، فعالیت گابریک به عنوان یکی از مراجع بررسی و تدوین درسنامه های جدید بر اساس منابع جهانی، تاثیر بسزایی در افزایش آگاهی و بروزرسانی دانش کاربردی دست اندرکاران بهداشت و سلامت کشور داشته است.

دوره های آموزشی دوست من انسولین، پایه های آموزش دیابت و خودمراقبتی در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه از جمله برنامه های ویژه جوامع پزشکی-پیراپزشکی می باشند که عمدتا با مشارکت و همراهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی سطح کشور و شرکت های فعال در زمینه دیابت برگزار می گردد.

مدرسه دیابت

کمیته مشورتی آموزش دیابت گابریک

این کمیته در سال ۱۳۹۲ و با هدف استانداردسازی ساختار آموزشی دیابت گابریک با توجه به استانداردهای جهانی، نیازسنجی از جامعه بومی و نیز گایدلاین های معتبر بین المللی تشکیل گردید.

اعضای این کمیته که همگی از ذینفعان (Stakeholder) دیابت در کشور بوده و بیش از نیمی از آنان مبتلا به دیابت می باشند، مسئولیت شناسایی نیازهای جامعه دیابتی کشور، تدوین و تائید درسنامه های آموزشی و سیست گذاری در زمینه پژوهش های مرتبط با دیابت را دارا می باشند.

آموزش دیابت