وزارت بهداشت
وزارت بهداشت

نهمین همایش علمی "دیابت، رویکرد کاربردی"

شرکت کننده گرامی

لطفا جهت ثبت اطلاعات در سامانه جامع آموزش مداوم و ثبت امتیاز بازآموزی این برنامه، فرم زیر را تکمیل نمایید.

حامیان همایش

داروسازی دکتر عبیدی
انسولین نوورپید