2020/08/09
فوق تخصص غدد و دیابت

چهارمین کارگاه تخصصی فلوشیپ های غدد تهران

چهارمین کارگاه تخصصی فلوشیپ های غدد تهران آموزش مناسب، به گروه پزشکی با هدف مدیریت بهینه دیابت در بیماران و ارتباط موثر این گروه با افراد […]
2020/08/09
وبینار رایگان دیابت تخصصی

وبینار دو روزه “مدیریت مقرون بصرفه دیابت”

وبینار تخصصی مدیریت مقرون بصرفه دیابت-Cost-effective Diabetes Management در تاریخ ۱۶ و ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ برگزار شد. با هدف ارتقای توانمندی جامعه پزشکی در زمینه مدیریت […]