۱۳۹۹/۰۷/۲۳
کارگاه تخصصی آموزش دستیاران فوق تخصص غدد و متابولیسم

سومین کارگاه تخصصی آموزش دستیاران فوق تخصص غدد و متابولیسم شهر تهران

سومین کارگاه تخصصی آموزش دستیاران فوق تخصص غدد و متابولیسم شهر تهران سومین کارگاه تخصصی آموزش دستیاران فوق تخصص غدد و متابولیسم در شهر تهران برگزار […]
۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کارگاه تخصصی مدیریت دیابت، رویکرد جامع‌نگر Diabetes Care: A Holistic Approach

کارگاه تخصصی مدیریت دیابت، رویکرد جامع‌نگر Diabetes Care: A Holistic Approach در راستای ارتقای همکاری انجمن دیابت گابریک با دانشگاه‌های علوم پزشکی و ارتباط با دانشجویان […]