۱۳۹۹/۰۷/۲۹

نهمین همایش علمی دیابت، رویکرد کاربردی

نهمین همایش علمی دیابت، رویکرد کاربردی گروه هدف ۱۸ آّبان: پرستاری، مامایی، علوم تغذیه و بهداشت عمومی دبیر علمی: دکتر علیرضا استقامتی دبیر اجرایی: دکتر سید […]
۱۳۹۹/۰۷/۲۹

هشتمین همایش علمی دیابت، رویکرد کاربردی: مدیریت ادغام یافته

هشتمین همایش علمی دیابت، رویکرد کاربردی: مدیریت ادغام یافته گروه هدف: فوق تخصص غدد و متابولیسم، متخصص داخلی، پزشک عمومی و خانواده دبیر علمی: دکتر علیرضا […]
۱۳۹۹/۰۷/۲۹

هفتمین همایش علمی دیابت، رویکرد کاربردی: مدیریت عوارض ۲

هفتمین همایش علمی دیابت، رویکرد کاربردی: مدیریت عوارض ۲ گروه هدف: پزشکان عمومی و متخصص دبیر علمی: دکتر سید عادل جاهد اساتید (به ترتیب حروف الفبا): […]
۱۳۹۹/۰۷/۲۹

ششمین همایش علمی دیابت، رویکرد کاربردی: مدیریت عوارض ۱

ششمین همایش علمی دیابت، رویکرد کاربردی: مدیریت عوارض ۱ گروه هدف: پزشکان عمومی و متخصصین دبیر علمی: دکتر سید عادل جاهد اساتید (به ترتیب حروف الفبا): […]
۱۳۹۹/۰۷/۲۹

پنجمین همایش علمی دیابت، رویکرد کاربردی

پنجمین همایش علمی دیابت، رویکرد کاربردی گروه هدف: پزشکان عمومی و متخصصین تغذیه دبیر علمی: دکتر علیرضا استقامتی کمیته علمی(به ترتیب حروف الفبا): دکتر علیرضا امیربیگلو، […]
۱۳۹۹/۰۷/۲۹

همایش‌های علمی دیابت، رویکرد کاربردی

همایش‌های علمی دیابت، رویکرد کاربردی در راستای ارتقای توانمندی جامعه پزشکی و پیراپزشکی در زمینه مدیریت دیابت، انجمن اطلاع‌رسانی دیابت گابریک به‌ عنوان عضو رسمی فدراسیون […]