۱۳۹۹/۰۷/۲۳
کارگاه تخصصی آموزش دستیاران فوق تخصص غدد و متابولیسم

چهارمین کارگاه تخصصی آموزش دستیاران فوق تخصص غدد و متابولیسم شهر تهران

چهارمین کارگاه تخصصی آموزش دستیاران فوق تخصص غدد و متابولیسم شهر تهران کمیته علمی: این همایش اساتید برتر غدد (به ترتیب حروف الفبا) دکتر استقامتی، دکتر […]
۱۳۹۹/۰۷/۲۳
کارگاه تخصصی آموزش دستیاران فوق تخصص غدد و متابولیسم

سومین کارگاه تخصصی آموزش دستیاران فوق تخصص غدد و متابولیسم شهر تهران

سومین کارگاه تخصصی آموزش دستیاران فوق تخصص غدد و متابولیسم شهر تهران سومین کارگاه تخصصی آموزش دستیاران فوق تخصص غدد و متابولیسم در شهر تهران برگزار […]
۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کارگاه تخصصی مدیریت دیابت، رویکرد جامع‌نگر Diabetes Care: A Holistic Approach

کارگاه تخصصی مدیریت دیابت، رویکرد جامع‌نگر Diabetes Care: A Holistic Approach در راستای ارتقای همکاری انجمن دیابت گابریک با دانشگاه‌های علوم پزشکی و ارتباط با دانشجویان […]